Tavla Trosa med stadsmotiv av Trosa biblioteket och bron över Trosaån. Längst ned alla små motorbåtar som ligger i Trosa å. Trosa är ett vanligt och känt turistmål, speciellt på sommaren.

Trosa en riktig sommarstad!

Till detta bidrar det mysiga läget längs Trosaån, där kan man promenera längs ån och se de vackra trähusen. På sommaren är det mycket båtar i Trosa hamn. Trosa skärgård är också väldigt populärt på sommaren då staden besöks av mycket båtfolk.

Här kan köpa stadstavlaTrosa!

Tavla Trosa stadsmotiv